sk
en

Príležitosti

Investovanie do  NPL portfólií najväčších globálnych spoločností na najperspektívnejších finančných trhoch sveta

Investície v Ázii, Latinskej Amerike a Afrike

Ázijský región vykazuje za posledné roky najvyššie tempo rastu HDP aj v podmienkach globálneho poklesu a hospodárskej krízy a suverénne si drží 1. miesto podľa ukazovateľov HDP na svete.

Podiel krajín Latinskej Ameriky a Afriky na celkovom globálnom HDP nie je veľký, no tieto regióny prechádzajú rýchlym rastom, najmä vo finančnom sektore, čo ich robí čoraz atraktívnejšími pre investičné projekty.

MBA Consult

je kľúčovým hráčom na najperspektívnejších trhoch sveta. Našim hlavným klientom ponúkame účasť na portfóliových investíciách NPL.

Firemný Prehľad

$2 MLD

vrátená našim klientom

7,5 MLN

vyriešených problémov s  dlžníkmi

80+ MLN

jedinečných prípadov v procese spracovania

Dátum založenia

1996

Centrála spoločnosti

Singapur

Zakladateľ

Luboš Žovinec

Indikátory

Podiel svetového HDP na regióny, %

Od roku 2015 je ázijský región suverénne na 1. mieste z hľadiska HDP na svete a možno ho právom považovať za ťahúňa globálnej ekonomiky.
Napriek hospodárskym krízam zažívajú krajiny Latinskej Ameriky a Afriky rýchly rast, najmä vo finančnom sektore, vďaka čomu sú čoraz atraktívnejšie pre investície.

Dynamika svetového HDP na regióny, bilióny USD
Rast svetového HDP na regióny, % Podiel svetového HDP na regióny, %

M.B.A. Financie s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script