sk
en

Výhody

Počas rokovaní dávame záruku, ktorá je aj súčasťou dohody a nepretržite pracujeme na prekonávaní aj tých najodvážnejších očakávaní našich klientov. Ako dokážeme dosiahnuť nové úrovne efektivity aj na trhoch, ktoré sú nové pre nás, ale aj pre celý svet?

Efektívnosť a časová

os sú našimi kľúčovými výhodami na trhu.

01

Využívame expertné skúsenosti v  spravovaní úverov, ktoré zbierame od roku 1996 v  spolupráci so stovkami bánk a mikrofinančnými organizáciami po celom svete.

02

Využívame jedinečné hodnotenie inkasovania a správania vyhodnotené našim vlastným softvérom.

03

Naše aktivity sú upravené na mieru: Jeden projekt – jeden tím. Vytvárame špeciálnu a  jedinečnú stratégiu spracovania dlhov pre každého klienta s ohľadom na osobitosti prípadu.

04

Integrujeme jedinečné technológie pri školení a motivácii zamestnancov na každej úrovni, čo nám umožňuje angažovať a udržať si veľmi schopných, motivovaných zamestnancov na dlhú dobu.

05

Vyriešime problém s  dlhom rýchlejšie a efektívnejšie dôkazom čoho sú stovky vďačných klientov a  viac ako $1,8 miliarda znovu získaných peňazí.

06

Sme vždy o krok pred technológiou, trhom a  očakávaniami našich klientov. Vynakladáme časť našich zdrojov do rozvoja nových obchodných modelov, ktoré sa zajtra stanú globálnymi trendmi.

Naši klienti

O2
NN
unica
swan
SPP
slovenska sporitelna
Mediatel
slovakia energy
stredoslovenská energetika
Postova banka
pohotovost’
union
Ukáž viac

M.B.A. Financie s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script