sk
en

Často kladené otázky

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať
Odoslať žiadosť

Prečo a na základe čoho je potrebné s nami komunikovať?

Na základe podpísanej Mandátnej zmluvy sme splnomocnení na doriešenie Vášho záväzku. Nakoľko je pravdepodobné, že vo Vašom prípade došlo k porušeniu zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s klientom ( ktorého sme poverení zastupovať ) je potrebné komunikovať s našou spoločnosťou. Zamestnanci našej spoločnosti sú dostatočne erudovaní, majú všetky potrebné informácie týkajúce sa vášho prípadu a sú pripravení vám zodpovedať všetky otázky, ktoré súvisia s Vaším záväzkom a tým objasniť a doriešiť vzniknutú situáciu k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Na komunikáciu s našou spoločnosťou preto nemusíme mať medzi sebou žiadny zmluvný vzťah, zároveň sme poverení spracovaním Vašich osobných údajov ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Z vyššie uvedených dôvodov nepotrebujeme na spracovanie Vašich osobných údajov Váš súhlas.

Ako správne postupovať pri úhrade Vášho záväzku?

Každá listová zásielka obsahuje platobné údaje, prípadne zloženku. Záväzok je možné uhradiť prostredníctvom priložených poštových poukazov, bankovým prevodom alebo priamo v pobočke uvedenej banky. V prípade, že Vám nebola doručená žiadna listová zásielka a nemáte prístup k platobným symbolom, kontaktujte nás a my Vám ich obratom pošleme najrýchlejším možným spôsobom (samozrejme, podľa dohody).

Čo sú náklady vymáhania?

Ide o poplatok za služby spojené s inkasom pohľadávky. Výška samotného poplatku závisí od rôznych faktorov a kritérií. Základnými parametrami sú: 1. Skutočnosť, že došlo zo strany klienta k iniciovaniu inkasného procesu (spracovanie osobných údajov, evidencia záväzku, zabezpečenie); 2. Správa záväzku (uchovanie osobných údajov, kontrola stavu záväzku); 3. Správa inkasného procesu (upomínanie, telefonické spojenie, SMS); 4. Personálne zastrešenie nad správou záväzku. Náklady vymáhania je potrebné uhradiť , nakoľko ďalšou/ostatnou správou pohľadávky môže ich výška narásť. V zmysle ustanovenia § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka, sa za príslušenstvo pohľadávky považujú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky.

Ako správne postupovať v prípade, že vás kontaktovala advokátska kancelária?

Váš záväzok už prebrala do správy advokátska kancelária, ktorá na základe odporúčania našej spoločnosti zvažuje možnosť súdneho doriešenia záležitosti. V takomto prípade je nevyhnutné obrátiť sa priamo na pridelenú advokátsku kanceláriu.

M.B.A. Financie s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script