sk
en

Kontaktovali sme Vás?

Našli ste si zmeškaný hovor, hlasový odkaz, SMS alebo e-mail? S vysokou pravdepodobnosťou sme Vás kontaktovali na základe poverenia nášho klienta vo veci prevzatej pohľadávky za účelom jej inkasa.
Ak evidujete odkaz, SMS alebo e-mail informačného charakteru, odporúčame Vám ho v plnom rozsahu rešpektovať. V prípade, že to z akéhokoľvek dôvodu nie je možné, mali by ste nás čo najskôr kontaktovať.
Ak ste si našli zmeškaný hovor či SMS so žiadosťou o kontaktovanie, odporúčame Vám nás urýchlene kontaktovať – predídeme tak zbytočným nedorozumeniam – nakoľko ide o dôležitú skutočnosť súvisiacu s neuhradenými záväzkami.

M.B.A. Financie s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script